?cie?ka powrotu

Strona g?wna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szkolne ko?o wolontariatu i Szkolne ko?o turystyki - sympozjum charytatywne PDF Drukuj Email

SKT & SKW Sympozjum charytatywne

31 marca, w pi?tkowe popo?udnie udali?my si? pod opiek? p. B. Waszuk do Krakowa, na Sympozjum Charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza.

Krzysiu to niespe?na 21 - letni m?ody cz?owiek, ktry w drodze na egzamin maturalny uleg? powa?nemu wypadkowi na skutek, ktrego zosta? cz??ciowo sparali?owany. Porusza si? na wzku, ale walczy o odzyskanie sprawno?ci. W kwietniu br. zostanie poddany zabiegowi, ktry ma pobudzi? chore miejsce do dzia?ania. Musi jednak przej?? rehabilitacj?, ktrej koszt to oko?o 15 tys. z? miesi?cznie. Dlatego potrzebne jest wsparcie i w tym celu zorganizowano to sympozjum. Go??mi prelegentami byli: Jan Mela twrca fundacji Poza Horyzonty, Krzysztof Skrzy?ski dziennikarz Faktw TVN, Piotr ?y?ka redaktor naczelny portalu Deon, ks. Tomasz Szarli?ski, raper TAU i freestylowy raper Hebda. Sympozjum odby?o si? z inicjatywy Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Paw?a II.

Wiara bez uczynkw jest martwa, wiara jest dzia?aniem Nie jeste?my powo?ani do narzekania. Jeste?my powo?ani do kosmicznych rzeczy, jeste?my powo?ani do zmieniania ?wiata, jeste?my powo?ani do wsp?dzia?ania. - Te s?owa podczas sympozjum wypowiedzia? dziel?c si? swoim ?wiadectwem Jan Mela, ktry w wyniku wypadku straci? r?k? i nog?, zdobywca bieguna p?nocnego i po?udniowego. Ograniczenia s? w g?owie, ale gdy mamy wsparcie i ludzi, ktrzy w nas wierz? ograniczenia znikaj?.

Krzysztof Skrzy?ski dziennikarz Faktw TVN zach?ca? do zadawania sobie pytania - Czy Pan Bg istnieje? - t?umacz?c: je?eli przestajemy sobie zadawa? to pytanie, przestajemy wzrasta? w wierze. Cz?owiek hamuje si? w tym wzrastaniu, kiedy wychodzi z za?o?enia, ?e wszystko jest oczywiste.

Nie sposb zacytowa? wszystkich m?drych my?li i przekaza? atmosfery panuj?cej podczas sympozjum, jedno jest pewne nale?y mie? szeroko otwarte oczy, cieszy? si? ka?d? chwil?, realizowa? marzenia i robi? wolontariat. By? to wspaniale sp?dzony czas, ca?? drog? powrotn? wymieniali?my si? wra?eniami i dzielili?my si? zapami?tanym s?owem.

 


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)