?cie?ka powrotu

Strona g?ˇwna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zawody strzeleckie 2017 PDF Drukuj Email

Dru?yna Gimnazjum w S?omnikach Mistrzem

w Mi?dzypowiatowej Dru?ynowej Lidze Strzeleckiej

Dru?yna Gimnazjum w S?omnikach Mistrzem w Mi?dzypowiatowej Dru?ynowej Lidze Strzeleckiej organizowanej przez Lig? Obrony Kraju. Zawody odbywa?y si? przez ca?y rok szkolny 2016/2017. Startowa?y w niej 23 dru?yny z powiatˇw boche?skiego, wielickiego, proszowickiego, krakowskiego i krakowskiego ziemskiego. Odby?o si? 5 rund strzeleckich, w ktˇrych ka?dy z uczestnikˇw musia? odda? 15 strza?ˇw (5 prˇbnych i 10 ocenianych). Trzy rundy strzelano z karabinkˇw z przyrz?dami zamkni?tymi (Haenel), jedn? z przyrz?dami otwartymi (Slavia) i jedn? z pistoletu (Walter) Nasza I dru?yna w sk?adzie: Gabriela Stuczy?ska, Jakub Czekaj i Sebastian Janicki nie mia?a sobie rˇwnych i w klasyfikacji ogˇlnej zaj??a I miejsce. W zawodach tych startowa?a rˇwnie? II dru?yna Gimnazjum w sk?adzie: Maria Orda, Jakub Synowski i Wojciech Perek oraz w kategorii ponadgimnazjalnej dru?yna LO w S?omnikach w sk?adzie: Oliwia Motyka, Karolina ?akoma i Magdalena Soczˇwka. Obie dru?yny nie znalaz?y si? na podium ale rˇwnie? zaprezentowa?y si? z bardzo dobrej strony. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Powy?szy sukces zosta? osi?gni?ty dzi?ki temu, ?e wi?kszo?? z wy?ej wymienionych uczestnikˇw jest cz?onkiem sekcji strzeleckiej dzia?aj?cej przy Mi?dzyszkolnym Stowarzyszeniu Sportowym w S?omnikach. Treningi i zaj?cia strzeleckie odbywaj? si? pod okiem instruktorˇw strzelectwa sportowgo p. M. Ku?d?a?a, p. A. Boczkowskiego i p. M. Miszczyka w strzelnicy sportowej przy u. T. Ko?ciuszki 26. Wszystkich ch?tnych (dzieci, m?odzie? i osoby doros?e) serdecznie zapraszamy.

á

 


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)