Aktualno?ci

Drodzy Rodzice

15 lutego 2016 rozpoczyna si? rekrutacja uczniw do oddzia?w przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Niezb?dne dokumenty dost?pne s? w sekretariacie oraz na stronie internetowej szko?y.

Zasady rekrutacji do oddzia?w przedszkolnych - kliknij