Aktualno?ci

   Ubieg?y tydzie? nale?a? do bardzo pracowitych. ?wi?ta Wielkanocne zbli?aj? si? wielkimi krokami,  wi?c na ?wietlicy nie mog?o zabrakn?? przed?wi?tecznej krz?taniny.  Pojawi?y si? tak bardzo charakterystyczne dla ?wi?t ?ó?te kurki i kurczaczki, jak z kapelusza przykica?y do nas ró?nokolorowe króliczki, wyros?y pisankowe kwiaty, a barwne koszyczki wype?ni?y si? jajeczkami. Dope?nieniem by?y baranki, których oczywi?cie nie mog?o zabrakn?? w te ?wi?ta....

   ?yczymy wszystkim zdrowych, pogodnych, wype?nionych ciep?em rodzinnym ?wi?t.

Tekst i zdj?cia: Marta Frukacz