Aktualno?ci

B?d? kumplem, nie dokuczaj

    Cartoon Network po raz trzeci organizuje ogólnopolsk? kampani? spo?eczn? „B?d? kumplem, nie dokuczaj”. Ma ona pomóc najm?odszym, rodzicom i nauczycielom radzi? sobie z problemem dokuczania.
     W 2017 roku twarz? akcji zosta? pi?karz reprezentacji Polski – Jakub B?aszczykowski, który zach?ca dzieci do gry fair play i propaguje kole?e?skie zachowania.


      Szczegó?y kampanii dost?pne s? na stronie: 

http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/-kliknij

Zobacz filmy - kliknij