Aktualno?ci

Apel z okazji ?wi?t Wielkanocnych

    W ?rod? 12 kwietnia 2017 uczniowie i nauczyciele naszej szko?y wzi?li udzia? w apelu z okazji ?wi?t Wielkanocnych. Aby tradycji sta?o si? zado??, klasy 4a i 4b pod opiek? wychowawczy? p. Katarzyny Adamek –Lepiarczyk i p. Ewy Michalskiej - Kiwior dwukrotnie wystawi?y swe przedstawienie pt.  „Jak  Wiosna –Zimie o swoich ?wi?tach opowiada?a”.

    Rymami  i piosenk? mali aktorzy wprowadzili wszystkich w ?wi?teczny nastrój opowiadaj?c o malowaniu pisanek, ?wi?ceniu palm i ?migusie - dyngusie (oczywi?cie nie omieszkali skropi? obficie wod? uczniów i nauczycieli ku ich wielkiemu zadowoleniu). W atmosfer? budz?cej si? przyrody wprowadzi?a wszystkich wiosenna dekoracja. Wyst?p zosta? nagrodzony gromkimi brawami.
   Na zako?czenie pani dyrektor Agata Skrzypczyk ?yczy?a wszystkim odpoczynku i weso?ych ?wi?t w rodzinnym gronie.

Tekst: Wychowawczynie klasy 4a i 4b.

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska