Aktualno?ci

"Ba?? o z?ocistym ptaku"

W ostatni dzie? maja uczniowie klas 0-III mieli okazj? wzi?? udzia? w niecodziennej lekcji j?zyka polskiego. Nasz? szko?? odwiedzi? Teatr Ka?dej Sztuki z Nowego S?cza i przedstawi? Ba?? o z?ocistym ptaku. Widzowie mogli podziwia? osiemdziesi?ciocentymetrowe lalki wykonane rzadko spotykan? technik? rze?by w gumie, barwne obrazy, interesuj?c? opraw? muzyczn?, dialogi pe?ne humoru i wartk? akcj? o pouczaj?cym przes?aniu:

Dobro zwyci??a! Nie tylko w ba?ni!

Tekst: J.T?uszcz