Aktualno?ci

Dni Otwartych Remiz 2017

9 czerwca 2017 roku uczniowie z klasy II c, II d oraz dzieci z oddzia?w przedszkolnych 0A i 0B wraz z wychowawczyniami wyruszy?y do Nied?wiedzia na pokazy stra?ackie. Dzieci z ogromnym entuzjazmem wciela?y si? w role stra?akw, mog?y zobaczy? akcj? gaszenia po?aru, zak?ada? kombinezon ochronny, bra? udzia? w kursie udzielania pierwszej pomocy, wciela?y si? w osoby ratowane. Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? wozy bojowe oraz wz sanitarny 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, a tak?e samodzielne lanie wody z w??a do celu.

Na zako?czenie pokazw ka?da klasa otrzyma?a pami?tkowego stra?aka - skarbonk? oraz s?odycze.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowanie organizatorom: OSP Nied?wied? wraz z Wojskow? Stra?? Po?arn? z Nied?wiedzia, 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, OSP Mi?ocice oraz Burmistrzowi Gminy S?omniki, ktry by? patronem tego wydarzenia.

Zapraszamy do galeriiSmile

Artyku?: Jolanta Piwowarczyk

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska