Aktualno?ci

Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018

4 wrze?nia 2017r. uczniowie naszej szko?y spotkali si? w hali sportowej, by rozpocz?? nowy rok szkolny. Uroczysto?? dla klas IV - VII odby?a si? o godz.8:00, a dla uczniw klas m?odszych o godz. 8:45. Pani Dyrektor powita?a wszystkich bardzo gor?co, szczeglnie tych, ktrzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szko?y. Przedstawi?a tak?e najistotniejsze informacje dotycz?ce organizacji roku szkolnego 2017/2018. Uroczysto?? prowadzona by?a przez przedstawicieli SU.

Tekst: I. ?arkowska

Zdj?cia: A. Pokrzywi?ska