Aktualności

Próbna ewakuacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach na wypadek pożaru

    04.10.2017 r. z budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach przeprowadzono próbną  ewakuacja dzieci i młodzieży oraz wszystkich pracowników obsługi, na wypadek pożaru. W akcji udział wzięły  jednostki ochotniczych straży pożarnych ze Słomnik, Miłocic, Waganowic, Niedźwiedzia, Janikowic, Prandocina, Prandocina – Iły, Kacic, Wężerowa i Smrokowa oraz jednostki  zawodowej straży pożarnej JRG 7 z Krakowa.

   Ewakuacja przebiegła sprawnie mimo, iż dla ratowników, koordynatorów i ewakuowanych osób przygotowano kilka niespodzianek. Nie zabrakło emocji, w czasie gdy zastępy strażaków skutecznie przeszukiwały zadymione pomieszczenia korytarzy szkolnych oraz gdy śpieszyli na ratunek przeczesując pomieszczenia klasowe, w celu ewakuowania zaginionej młodzieży i nauczycieli. Najwięcej wrażeń przeżyły jednak panie, pracownice obsługi, które strażacy musieli ewakuować oknem na wysokości 3 piętra za pomocą specjalistycznego sprzętu z wysięgnikiem.
    Po zakończonej ewakuacji, przeprowadzono podsumowanie akcji ratowniczej z ustaleniem wniosków na przyszłość.
   Dyrekcja ZSO w Słomnikach wraz z pracownikami koordynującymi akcję serdecznie dziękują  wszystkim, dzięki którym ewakuacja przebiegła pomyślnie. Szczególne podziękowania należą  się panom Jarosławowi Hajdule i Mariuszowi Bałazemu z Jednostki Ratownictwa Gaśniczego 7  w Krakowie oraz panom Adamowi Przecherce, Janowi Pluteckiemu, Mariuszowi Grzybowi i Wojciechowi Janczarskiemu z ochotniczych zastępów straży pożarnej Gminy Słomniki.  Dziękujemy wszystkim strażakom – ratownikom, nauczycielom i pracownikom obsługi za sprawne wywiązanie się ze swoich zadań.


                Tekst: Andrzej Boczkowski

Zdjęcia : Anna Pokrzywińska