Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013

W poniedzia?kowy ranek 3 wrze?nia zebrali?my si? na dziedzi?cu szkolnym, aby uroczy?cie rozpocz?? nowy rok szkolny. I cho? pogoda by?a jeszcze i?cie letnia, a w uszach szumia?o morze i grskie lasy, to jednak mi?o by?o wrci? w progi naszej szko?y, spotka? kolegw i nauczycieli.

Pani Dyrektor przedstawi?a nam najistotniejsze informacje dotycz?ce organizacji roku szkolnego 2012/2013 i ?yczy?a nam samych sukcesw.

Tekst: E. Kiwior, I. ?arkowska