Wybory do SU

     Pod koniec września uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej wzięli udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Wybory jak zawsze poprzedzone były kampanią wyborczą, a kandydaci starali się przekonać wyborców, że to właśnie oni najlepiej będą reprezentować szkołę.

     Po wyborach odbyło się przeliczenie głosów, którego dokonała Komisja Skrutacyjna w składzie:
Natalia Rerak,
Diana Dydlińska,
Kinga Jędrychowska.

    A oto wyniki wyborów:

Przewodnicząca: Paulina Grabska
z – ca: Szymon Pokrzywiński

Sekcja artystyczno - plastyczna:
Aleksandra Adamczyk
Kinga Świerczyńska
Weronika Motyczyńska
Natalia Warchoł


Sekcja informacyjna: 
Krzysztof Ozaist
Anna Minior

Poczet sztandarowy:
Kinga Jędrychowska
Mateusz Zieliński
Natalia Rerak
Maria Jednaka

Opiekunki Samorządu:
Ewa Michalska - Kiwior
Katarzyna Adamek - Lepiarczyk

 Tekst: E. Kiwior