Nowe zadania – nowe wyzwania – konkurs „Odblaskowa Szkoła”

     W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach przystąpiła do kolejnej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego organizatorami są min. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

 

     Akcja konkursowa będzie trwała do końca października 2012 r. i w tym okresie szkoła podejmie szereg działań, które następnie zostaną bardzo dokładnie opisane i w postaci raportu trafią w terminie do 12 listopada br. do organizatorów konkursu.

     Nasza szkoła zrealizowała już pewne zadania związane z konkursem. Dzięki pozyskanym sponsorom udało się wyposażyć wszystkie dzieci ze szkoły w odblaski. Odbyła się również w dniu zebrań z rodzicami prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na drodze oraz konieczności posiadania przez uczniów odblasków przeprowadzona przez policjantkę.

     W planach są jeszcze następujące działania:

  • zorganizowanie  konkursu plastycznego zatytułowanego Kolorowo odblaskowo;
  • stworzenie gazetek ściennych na terenie szkoły informujących o akcji;
  • przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych tematyce odblasków;
  • zorganizowanie Dnia Odblaskowego w szkole, w czasie którego planowany jest happening na ulicach miasta i rozdawanie odblasków, pokaz pierwszej pomocy oraz szkolny konkurs BRD;
  • staramy się również o fundusze na kamizelki odblaskowe dla uczniów.

Mamy nadzieję, że da nam się zostać „Odblaskową Szkołą”!

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU  ODBLASKOWA SZKOŁA