Konkurs na naj?adniejsz? dyni? "Halloween"

    

   Na zewn?trz mglisto, szaro i smutno, pogoda i?cie jak z najstraszniejszego horroru, a korytarz II pi?tra w naszej szkole przerodzi? si? na chwil? w kolorow? i urokliw? wystaw? dyniowych stworów.

     Nasi uczniowie mieli bowiem mo?liwo?? wykazania si? kreatywno?ci?, wyobra?ni? oraz talentem plastycznym w tradycyjnie organizowanym konkursie "Halloween". W tym roku dyniowe eksponaty by?y naprawd? fantastyczne.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Katarzyna Walczak kl. V c
II miejsce: Sylwia Cia?owicz kl. IV a
III miejsce: Jakub J?drychowski i Przemys?aw Bogacz kl. IV b
                    Julia Basta i Maja Augustynowicz kl. V a
Wyró?nienie: Natalia Warcho? kl. V b
                          Damian Czy?owski kl. IV b

     Konkurs przygotowa?y p. E. Kiwior i p. M. Szczygie?.

     Tekst: E. Kiwior