Kiermasz bo?onarodzeniowy

 W ostatnim przed?wi?tecznym tygodniu, w ?wietlicy odbywa? si?, jak co roku kiermasz bo?onarodzeniowy. Przez ca?y grudzie? nasi milusi?scy przygotowywali ozdoby choinkowe z koralików, wykonywali kartki ?wi?teczne, ekologiczne choinki z gazet, wie?ce adwentowe i inne oryginalne cude?ka. Nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? sianka, które w polskiej tradycji musi znale?? si? na wigilijnym stole.

      ?wietlic? w tym czasie odwiedzi?o wielu uczniów i nauczycieli, którzy mogli podziwia? i zakupi? prace naszych wychowanków. Zebrane fundusze pozwol? na doposa?enie ?wietlicy w materia?y dydaktyczne potrzebne w codziennej pracy z dzie?mi. Wszystkim gor?co dzi?kujemy.

                                                                                                    Tekst i zdj?cia: M. Pikiel