Samorządowy konkurs "Moja szkoła, bezpieczna szkoła" dla klas I - III

    22 listopada 2012 r. w ramach akcji  "Moja szkoła, bezpieczna szkoła",  odbył się konkurs pt.: "Hałas Twój wróg". Wzięły w nim udział reprezentacje ze wszystkich oddziałów edukacji wczesnoszkolnej .

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem , wykorzystując różne techniki plastyczne,  tworzyli przypominające o szkodliwym wpływie hałasu na nasze zdrowie.

                                                                                          Tekst : Iwona Żarkowska