"Bezpiecznie z Jurajską Krainą"

    W dniu 20 lutego 2013 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie z Policjantami pod hasłem „Bezpiecznie z Jurajską Krainą”przygotowane przez Pana J. Reguckiego – kierownika ZEAS w Słomnikach. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas pierwszych oraz z oddziałów zerowych ze szkoły i przedszkola.

    Pan Policjant przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udzielał odpowiedzi na nie zawsze łatwe pytania dzieci. Wszyscy otrzymali plecaki oraz odblaski, aby bezpiecznie poruszać się po drodze. Braw nie było końca. Dzieci były bardzo zadowolone.

    Spotkanie zakończono pamiątkowymi zdjęciami i słodyczami.

Wychowawczynie klas zerowych