W ?wi?tecznym nastroju

W ostatnim dniu przed przerw? ?wi?teczn? odby? si? w naszej szkole uroczysty apel dla klas 0 VI. Uczniowie klas trzecich zaprezentowali monta? s?owno - muzyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczy? E.Doniec, B.Dimitrow i K. Skiba. Mimo zimowej aury za oknami, w sali zapanowa?a wiosenna, ciep?a atmosfera. Zaprezentowano tradycje i zwyczaje zwi?zane ze ?wi?tami Wielkanocnymi.

Na przygotowanym wielkanocnym stole mo?na by?o podziwia? samodzielnie wykonane przez uczniw pisanki, kraszanki, malowanki, palmy wielkanocne, stoiki ?wi?teczne, bukiety pierwszych kwiatw oraz s?odkie wypieki.

Nie zabrak?o ?wi?tecznych ?ycze? od Dyrekcji oraz Uczniw naszej szko?y.

Tekst: E. D.