II miejsce w lekkoatletycznym biegu sztafetowym

Uczniowie Szko?y Podstawowej w S?omnikach pod opiek? Pani Marzeny Malkowskiej - nauczyciela wychowania fizycznego, uczestniczyli w lekkoatletycznym biegu sztafetowym, ktry odby? si? w Proszowicach - 20 wrze?nia 2012 roku. By? to Bieg Memoria?owy z okazji - 68 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej, ku czci Genera?a Nieczui Ostrowskiego.

Po uroczystej inauguracji przez w?adze miasta Proszowic, uczestnicy biegu przyst?pili do zmaga? lekkoatletycznych. Rozgrywa?y si? one na trasie od Piotrkowic Ma?ych do Proszowic, gdzie by?a zlokalizowana linia mety. W?rd 11 dru?yn ze szk? podstawowych, nasza szko?a zdoby?a II miejsce.

Wydarzenie sportowe zako?czono uroczystym wr?czeniem pucharw oraz dyplomw.

Tekst: M. Malkowska