Przedstawienie "Ksi??niczka na ziarnku grochu"

     Dnia 21 marca 2013 roku w sali gimnastycznej naszej szko?y ko?o teatralne zaprezentowa?o przedstawienie na motywach ba?ni H. Ch. Andersena pt. „Ksi??niczka na ziarnku grochu”.  M?odzi aktorzy ?wietnie wcielili si? w swoje role i zaprezentowali swoje aktorskie talenty w obecno?ci rówie?ników z klas 0 – III.

    Specjalnie do tej inscenizacji przygotowano scenografi?, a uczniowie wyst?pili w pi?knych strojach. Za wspania?y wyst?p zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przedstawienie rozpoczyna?o szkoln? akcj? WIOSNA BUDZI TALENTY.

Opiekun ko?a teatralnego: Justyna Mochalska