Ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”

Termin nadsyłania prac przesunięty do 14.06.2013!

     Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach pod patronatem Czasu Dzieci, Burmistrza gminy Słomniki, „Głosu Słomnik” i Stowarzyszenia Informatyków Polskich zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną pt. „ Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”.

    Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs trwa od 06.05.2013 do 07.06.2013

Regulamin ogólnopolskiego konkursu "Świadomy uczeń - zdrowy dorosły"