?wi?to Mamy i Taty w oddzia?ach przedszkolnych

W dniu 28 maja 2013 roku w oddzia?ach przedszkolnych odby?y si? uroczyste spotkania z rodzicami naszych dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty. Spotkania poprzedzi? cykl zaj?? po?wi?cony rodzicom.

Dzieci wsplnie z wychowawczyniami przygotowa?y cz??? artystyczn?, na ktr? sk?ada?y si? wiersze, piosenki, ta?ce. Nie zabrak?o prezentw wykonanych przez dzieci, s?odkiego pocz?stunku i mi?ych rozmw przy herbatce.

Tekst: J. Piwowarczyk