W ?rod? 19 czerwca odby?o si? Uroczyste podsumowanie Mi?dzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY na Uniwersytecie Jagiello?skim. Podczas uroczysto?ci zosta?y wr?czone nagrody i dyplomy dla Laureatów oraz za Wynik Bardzo Dobry.

 

     Nasz? szko?? reprezentowali Julian Zieli?ski z kl. IV a i Filip Margul z kl. V b.

Tekst: A. Bielak