Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

Dn. 3 czerwca 2012 r. biblioteka szkolna na nowym skrzydle zosta?a cudownie przemieniona w Olimp, na ktrym zgromadzili si? dostojni bogowie i pi?kne boginie wprost z greckiej mitologii (czyli uczniowie z klas V i VI przebrani w stroje inspirowane mitologi?), aby przed s?dziami z Hadesu s?yn?cymi ze sprawiedliwo?ci, ale te? surowo?ci Radamantysem, Minosem i Ajaksem (czyli przed jury z?o?onym z p. Marii Szczepaniak, p. Agnieszki Mi?ek i p. Agaty Przybyszewskiej) stan?? w szranki i konkury (czyli odpowiedzie? na pytania konkursowe dotycz?ce mitologii greckiej). Pani Ania Pokrzywi?ska wyst?pi?a we wdzi?cznej dla siebie roli fotoreportera.

Zanim jednak uczestnicy konkursu mogli wykaza? si? wiedz? mitologiczn? musieli zaprezentowa? swj strj bior?c udzia? w olimpijskim pokazie mody oraz w postaci zagadki przedstawi? posta?, za ktr? si? przebrali. Skromna ze wzgl?dw lokalowych publiczno?? (kl. IVb) odgadywa?a to?samo?? uczestnikw pokazu.

Organizatorki konkursu (p. Anna Wjcik, p. Anna Pokrzywi?ska oraz p. Agata Przybyszewska) wprowadzi?y w tym roku szkolnym novum polegaj?ce na wprowadzeniu testu eliminacyjnego w I etapie konkursu, ktry wy?oni? 13 najlepszych uczestnikw bior?cych udzia? w II etapie, dla ktrego pozosta?a formu?a teleturnieju Jeden z dziesi?ciu, czyli uczniowie sami wyznaczali si? do pyta? i eliminowali. Ci, ktrzy odpadli, mogli kibicowa? pozosta?ym, zajadaj?c pyszn? ambrozj? (czyli s?odycze sponsorowane przez sklepik szkolny pozostaj?cy pod opiek? p. Uli ??czny) i poj?c nektar bogw (czyli soczki).

W tym roku niepokonani okazali si? ?ukasz Dobrzycki z kl. VIa, Aleksandra G?sior z kl. VIb i Emilia Dulewicz z kl. Va. Gratulujemy wiedzy !!!

Tekst: Anna Wjcik