W przegl?dzie szk?, podczas tegorocznych Dni S?omnik, liczna reprezentacja z naszej szko?y zaprezentowa?a swoje artystyczne talenty.

Najm?odsi uczniowie z ko?a teatralnego prowadzonego przez panie Ew? Dulewicz i Justyn? Mochalsk? przedstawili ba?? pt: Ksi??niczka na ziarnku grochu. Zebrani zobaczyli te? taniec - polonez, w wykonaniu uczniw z klasy IV a i V c, ktry przygotowany by? pod kierunkiem pani Anny Bienieckiej.

Grupa uczniw z klasy IV b, ktrzy w tym roku szkolnym uczestniczyli w zaj?ciach ko?a gitarowego, prowadzonego przez pani? Joann? T?uszcz, da?a koncert gry na gitarze, ?piewu i umiej?tno?ci kompozytorskich. Nasi arty?ci otrzymali mnstwo zas?u?onych braw.

To by? naprawd? udany dzie?!

Tekst: J. T?uszcz