Lekcja historii w klasie V b

    29 X 2013 r. na lekcji historii klasa V b przygotowała inscenizację turnieju rycerskiego i pasowania na rycerza. Celem inscenizacji było poznanie cech średniowiecznego rycerza, zasad kodeksu rycerskiego, poznanie ceremonii pasowania na rycerza, elementów uzbrojenia rycerskiego i poznanie celu organizacji turniejów rycerskich, czyli zawodów o tytuł najlepszego rycerza zamku, zaimponowania damie swojego serca oraz okazania królowi swojej waleczności i odwagi.

 

    Dziewczynki – damy dworu miały piękne stroje z epoki, chłopcy przygotowali stroje i atrybuty króla, kardynała i pazia. Inni wykonali miecze, szable i tarcze dla potrzeb turnieju rycerskiego, w którym uczestniczyli.

Tekst: A. Bieniecka