Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

    W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Słomnikach zakwalifikowała się do 14 edycji programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

     Projekt ten jest największym tego rodzaju programem na świecie realizowanym przez koncern motoryzacyjny. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 804 500 z Polski. Akcję wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego.   

    W ramach programu, firma Renault Polska ufundowała pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, które są unikatowym narzędziem dydaktycznym dla nauczycieli i uczniów – służącym edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ekologicznego poruszania się w ruchu drogowym. Każdy zestaw składa się z 24 bogato ilustrowanych ćwiczeń, testów i dyplomów dla uczniów, kart dydaktycznych dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego. Otrzymane pakiety są wykorzystywane podczas zajęć technicznych z tematyki dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tekst: Ewelina Szwed