Majowe święta

    O świętach majowych mówimy często „długi weekend”, ale to skrótowe stwierdzenie zamazuje bardzo ważny, narodowy charakter tych świąt. 1 Maja to  Święto Pracy,   2 Maja  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (to stosunkowo młode święto ustanowione zostało Ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 r.)

     I w końcu 3 Maja Święto Konstytucji - Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. 

    Aby uczniowie naszej szkoły mieli świadomość historyczną tzw. „długiego weekendu”, uczestniczyli również w tym roku wraz ze swoimi nauczycielami i Dyrekcją w gminnych obchodach święta 3 Maja.

    O godz. 8.45 odbył się przemarsz pocztów sztandarowych oraz delegacji ulicami miasta do kościoła parafialnego, gdzie wszyscy uczestnicy uroczystości modlili się za ojczyznę w czasie mszy świętej zamówionej przez Burmistrza Pana Pawła Knafla. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu na Rynku Słomnik. Całość obchodów uświetnił występ Orkiestry Dętej „Echo” oraz oryginalna lekcja historii poprowadzona przez Panią Dyrektor MGCK Alicję Biczysko. Rozdano kolorowe reprodukcje obrazu Jana Matejki pt. Konstytucja 3 maja 1791 i Pani Dyrektor opowiadała o symbolice tego znanego dzieła oraz o postaciach tam widniejących.

    Miejmy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom uczniowie naszej szkoły rozwiną w sobie postawy patriotyczne oraz świadomość narodową.

Tekst: A. Wójcik