Konkurs ortograficzny w klasach IV - VI

     Konkurs ortograficzny odbył się 25 marca 2014r. Wzięły w nim udział 3 osobowe delegacje klas IV -VI. Uczniowie pisali dyktando jednakowe dla wszystkich poziomów klas. Musieli wykazać się znajomością zasad polskiej pisowni i interpunkcji.

     Najlepszymi znawcami ortografii okazali się:

Jakub Zieliński VI b

Bartłomiej Płowiński V b

Sebastian Duda IV b

            Jury konkursu:

Dyrektor Grażyna Dubiel – przewodnicząca

Anna Pokrzywińska

Anna Bieniecka

Organizator: Anna Bieniecka