Zakończenie roku szkolnego w klasach IV - VI

     Uroczystość zakończenia roku klas IV-VI odbyła się o godzinie 10.30 i prowadzona była przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk oraz Pani V- ce Dyrektor Grażyna Dubiel wręczyły nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepsi uczniowie klas VI złożyli swoje podpisy w Złotej Księdze, a dwoje uczniów: Filip Margul i Emilia Dulewicz, za szczególne osiągnięcia otrzymali Nagrody Burmistrza, które wręczone zostały przez pana Jacka Reguckiego. Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie sztandaru uczniom klas piątych.  Dyplomy za ofiarną pomoc na rzecz szkoły otrzymali również rodzice.

     Po częściach oficjalnych wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie odebrali świadectwa. Następnie w radosnych nastrojach opuścili mury szkolne, żegnając się ze szkołą na dwa wakacyjne miesiące.

Tekst: Ewa Michalska - Kiwior

Zdjęcia: Anna Pokrzywińska