Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

       Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach przystąpiła do międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

       Jednym z narzędzi dydaktycznych programu są pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, z których korzystają m.in. uczniowie z klas 4. Zestawy te powstały we współpracy z ekspertami z zakresu prewencji, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska i nauczania. Mają one na celu wykształcić u dzieci prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze, przyczynić się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności, a nauczycielowi pomóc w prowadzeniu lekcji. 

Więcej informacji:

http://www.renault.pl/swiat-renault/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-i-mobilnosc-dla-wszystkich/600-000-dzieci-wie-wiecej-o-bezpieczenstwie/

            Autor tekstu: Ewelina Szwed