Mam kota na punkcie mleka

Polska Izba Mleka wraz z Polsk? Federacj? Hodowcw Byd?a i Producentw Mleka zainicjowa?y program Mam kota na punkcie mleka. Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i m?odzie?y oraz matek, rodzicw i nauczycieli) o w?a?ciwo?ciach od?ywczych mleka i produktw mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwi?kszenie wiedzy na temat racjonalnego od?ywiania si? oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktw mleczarskich.

Do udzia?u w projekcie zaproszono ponad 2300 szk? podstawowych i gimnazjw, zaanga?owano ekspertw, nauczycieli, rodzicw i opiekunw. Przewidziano szereg akcji, aktywno?ci i wydarze?. Wszystko po to, aby w prosty i zabawny sposb przekaza? wiedz?, ktra zakrzewi w m?odych ludziach nawyk picia mleka ispo?ywania produktw mlecznych.

Program finansowany jest z trzech ?rde?: Komisji Europejskiej, bud?etu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.

Szczeg?y programu na stronie: www.mamkotanapunkciemleka.pl