Realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę" w roku szkolnym 2016/2017

    W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I-III naszej szkoły przystąpili do realizacji programu pt. „Nie pal przy mnie proszę”. Koordynator Jolanta Piwowarczyk przedstawiła wychowawczyniom klas I-III założenia i cele programu. Następnie wspólnie ustalono sposób jego realizacji, stworzono harmonogram.
    Tematykę programu przeprowadzono w miesiącach od stycznia do maja 2017 roku w ciągu pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie proszę!

     Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów – chętnie wykonywali polecenia i zadania, uczestniczyli  w spotkaniu z pielęgniarką szkolną by dowiedzieć się o szkodliwości palenia papierosów, pisali rymowanki, rozwiązywali krzyżówki, kolorowali kolorowanki, itp. Podsumowaniem programu była wystawa plakatów oraz rymowanek o tematyce antytytoniowej na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym dla całej społeczności Słomnik.
    Na pierwszym spotkaniu z rodzicami przedstawiono cele i założenia programu. Rodzice z wielkim zaangażowaniem pomagali w realizacji tego programu, wspólnie ze swoimi dziećmi wykonali plakaty o tematyce antytytoniowej, pomogli w realizacji przemarszu Antytytoniowego przez Słomniki. Na drugim spotkaniu z rodzicami podsumowano program, wyciągnięto wnioski.
   Cele i założenia programu zostały osiągnięte. Podczas zajęć dzieci uporządkowały i poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów również środowisko lokalne zwróciło uwagę na ten problem.
   W przyszłości również chętnie przystąpimy do tego programu.


                                                                                                           Koordynator:Jolanta Piwowarczyk