Dyrekcja szkoły

mgr Agata Skrzypczyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

Poniedziałek od 1000 do 1200

Czwartek od 1000 do 1200

 

mgr Anna Lepiarczyk

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

 Poniedziałek od 900 do 1100

Czwartek od 1200 do 1430