Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2017/2018

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku

w godz. 630-1700

 

Wychowawcy świetlicy:

 

 • Marta Frukacz
 • Monika Grudzień
 • Maria Pabiańczyk
 • Ewa Pauliczek
 • Anna Wójcik
 • Ewa Żaba
 • Dominika Żarkowska

 

Wykaz dodatkowych zajęć  świetlicowych -kliknij

    Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
    W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 
 

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą w godzinach przed lekcjami i po lekcjach,  pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji  i rozwijania  własnych zainteresowań. 
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.


Do zadań świetlicy należy:  

- organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

- rozwijanie samodzielności i samorządności;

- współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

- organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej;

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań

 

  Wszystkie zadania wychowawcy realizują w oparciu o wcześniej opracowaną na cały rok szkolny tematykę zajęć. 

Oto  ona: 

WRZESIEŃ 

1.      Moja świetlica. Bezpieczeństwo w szkole i drodze do szkoły. Poznajemy reguły życia w grupie. Moje obowiązki.

2.      Integracja grupy poprzez gry i zabawy.

3.      Chcemy żyć w czystym środowisku.

4.      Jesień w nas i wokół nas. 

PAŹDZIERNIK 

1.      Moja szkoła , mój nauczyciel.

2.      Dary sadów i ogrodów.

3.      Las i jego mieszkańcy.

4.      Piękna złota jesień. 

LISTOPAD 

1.      Palą się znicze.

2.      Nasze święta narodowe – jestem Polakiem.

3.      Dbamy o nasze zdrowie.

4.      Andrzejki już blisko.

5.      Poznajemy najbliższą okolicę. 

GRUDZIEŃ 

1.      Czekamy na Mikołaja.

2.      Pomóżmy im przetrwać zimę.

3.      Zwyczaje wigilijne.

4.      Choinkowe radości. 

STYCZEŃ 

1.      Bale w karnawale.

2.      Dzień Babci i Dzień Dziadka.

3.      Zima u Kubusia Puchatka.

4.      Hej na sanki koleżanki. Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie. 

LUTY 

1.      Zabawa w teatr.

2.      Książka moim przyjacielem. 

MARZEC 

1.      Wypoczynek i czas wolny.

2.      Dzień Kobiet.

3.      Pierwsze zwiastuny wiosny. 

4 – 5. Moja miejscowość wczoraj i dziś. 

KWIECIEŃ 

1.      Ziemia naszą planetą.

2 – 3. Wielkanoc. 

4.      Wiwat 3 Maj.

MAJ 

1.      Nasi dzielni strażacy.

2.      Wiosenne kwiaty.

3.      Wiosenne porządki.

4.      Dzień Matki.

5.      Marzenia dzieci.  

CZERWIEC 

1.      Wspólnie bawimy się i pracujemy.

2.      Bezpieczne zabawy w czasie wolnym  

3 –4.Wakacje tuż, tuż.

Tekst: M. Pikiel

Nasza codzienność

Święta w świetlicy

Cztery pory roku

Owoce w szkole

Konkursy