APEL

„1% dla naszej szkoły”

Dyrekcja ZSO w Słomnikach i Rada Rodziców zwraca się z apelem do wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły o dokonanie odpisu 1% należnego podatku na rzecz

STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA w ramach akcji „1% dla naszej szkoły”  

Zebrane środki będą przekazane szkole.

Z 1%       za rok 2010 – 722,50 zł - zakupiono książki do biblioteki ;

                za rok 2011 – 951,10 zł - dofinansowano obóz zimowy klas sportowych

                za rok 2012 – 1604,20 zł - do wykorzystania

Wypełniając PIT należy wpisać we wniosku o przekazanie 1% w pozycji
Numer KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach