Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie Diament

    W szkole realizowany jest program rozwijania twórczego myślenia

dla uczniów klas I - III  

"Twórczo odkrywam świat" w ramach projektu DIAMEnT