Sześciolatek - jeszcze mały a już uczeń

     W ramach kolejnej reformy polskiego systemu oświaty obniżono wiek obowiązku szkolnego do 6 roku życia. Reforma programowa traktuje wczesne kształcenie ogólne, jako fundament do dalszego, wszechstronnego rozwoju dziecka. Przemiany cywilizacyjne sprawiają, że dzieci wcześniej osiągają dojrzałość szkolną. Sześciolatki są w większości intelektualnie gotowe do podjęcia nauki. Zmiana w organizacji nauczania i objęcie nauką dzieci o rok młodszych ułatwia wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnia lepszy dostęp do edukacji i umożliwia wcześniejsze rozpoznanie zainteresowań oraz uzdolnień.

Czytaj więcej: Sześciolatek - jeszcze mały a już uczeń