3 Maja - "Ważne rocznice w mojej ojczyźnie"

     Tradycją naszej szkoły jest wychowanie patriotyczne uczniów. Stąd pomysł, aby obchody ważnych świąt narodowych były poprzedzane przedstawieniami lub warsztatami, które poszerzą wiedzę uczniów w tym zakresie. Tak też było w tym roku przed świętami majowymi.

 

     Dn. 27 kwietnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach przebiegających pod hasłem „Ważne rocznice w mojej ojczyźnie”, które były poprzedzone konkursem na projekt historyczny zorganizowanym przez p. Joannę Kuchtę. Wszystkie projekty zostały wywieszone na dekoracji.

     Najpierw Koło Teatralne zaprezentowało przedstawienie dotyczące historii Polski w XVIII w., którego punktem kulminacyjnym było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przy tej okazji opiekunka Koła w mojej skromnej osobie przeprowadziła króciutki warsztat dotyczący teatru i gry aktorskiej. Pokazaliśmy jak grać rekwizytem, kostiumem oraz innymi środkami scenicznego wyrazu, pokazaliśmy jak bawić się w teatr.

     Po przedstawieniu, któremu towarzyszyła jednoczesna prezentacja multimedialna z podkładem muzycznym, odbył się konkurs historyczny. Pytania dotyczyły wydarzeń i postaci z ww. epoki. Dodatkowe punkty mogli uczniowie zdobyć w trwającym jednocześnie konkursie plastycznym na transparenty o wymowie patriotycznej.

     Na koniec p. Joanna wręczyła nagrody za trzy najlepsze prezentacje rocznic historycznych. Nie obyło się bez przepytania uczniów z dat i faktów zamieszczonych na plakatach.

     Organizatorki całej imprezy postanowiły wcielić w życie oświeceniową maksymę: Uczyć bawiąc i naiwnie wierzą, że zamierzony skutek odniosły.

Tekst: Anna Wójcik