Osi?gni?cia uczniw

Szko?y Podstawowej im. K. Wielkiego w S?omnikach

w roku szkolnym 2016/2017


Nazwisko i imi? ucznia Klasa Osi?gni?cie Opiekun
Bielak Martyna VI b III miejsce w oglnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"
Zakwalifikowa?a si?
do etapu diecezjalnego XXII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej
Zakwalifikowa?a si?
do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu Humanistycznego
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy
Wyr?nienie w etapie powiatowym wojewdzkiego konkursu plastycznego "Sienkiewicz ba?niami malowany"
Wyr?nienie
w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Jestem Mistrzem Logicznego My?lenia"

A. Bielak


A. Jakubek


A. Lepiarczyk


J. Waszuk


E. Szwed


K. Adamek Lepiarczyk


E. Szwed

Bielawski Alan V a III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

A. Boczkowski


A. Boczkowski

Bielawski Emil V b Wyr?nienie w Oglnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych "?wietlik"
Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie z przyrody ALBUS 2017

N. ??czny


N. ??czny

Bogacz Kamila VI b II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t J. Waszuk
Brykalski Dawid 0 A II miejsce w konkursie literackim dla regionu ma?opolsko - ?wi?tokrzyskiego "Zdrowe od?ywianie i ?ywno?ci szanowanie"

E. Doniec

Cerek Szymon VI b Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego GALILEO

M. Szczygie?

Ciszewska Oliwia VI b Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie z j?zyka polskiego ALBUS 2017
Wyr?nienie
w wojewdzkim konkursie plastycznym "Sienkiewicz ba?niami malowany"
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

A. Lepiarczyk


K. Adamek Lepiarczyk


J. Waszuk

Czerwi?ska Sylwia VI b II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

J. Waszuk


J. Waszuk

Czerwi?ska Wiktoria VI b II miejsce Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

J. Waszuk


J. Waszuk


J. Waszuk

Dobrzycka Antonina III c Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny D. Tochowicz
Dru?kowska Zuzanna VI c II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy E. Szwed
Duliban Mateusz VI a Dyplom laureata w Oglnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego GALILEO
Zakwalifikowa? si? do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu z j?zyka angielskiego

M. Szczygie?


M. Szczygie?

Farat Ma?gorzata 0A I miejsce w konkursie literackim dla regionu ma?opolsko - ?wi?tokrzyskiego "Zdrowe od?ywianie i ?ywno?ci szanowanie" E. Doniec
Gacek Dawid V a III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

A. Boczkowski


A. Boczkowski

Gr?bosz Krystian 0 A III miejsce w konkursie literackim dla regionu ma?opolsko - ?wi?tokrzyskiego "Zdrowe od?ywianie i ?ywno?ci szanowanie"

E. Doniec

Gryc Krystian V b Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

B. Krzy?ak

Janeczek Aleksandra VI b II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

J. Waszuk

Kmita Klaudia VI a II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

J. Waszuk


J. Waszuk

Korus Szymon II a Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny E. Dulewicz
Kozera Igor V a III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
A. Boczkowski
Krzyk Dawid V b III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
A. Boczkowski
Ksi??ek Weronika V b Wyr?nienie w wojewdzkim konkursie plastycznym "Sienkiewicz ba?niami malowany"
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

K. Adamek Lepiarczyk


A. Boczkowski

Kurbiel Gabriela VI c II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
J. Waszuk
Lis Karol VI c II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice J. Waszuk
??czny Amelia VI b Dyplom laureata w Oglnopolskim Konkursie z matematyki ALBUS 2017
Dyplom wyr?nienia
w Oglnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego GALILEO

E. Szwed


M. Szczygie?

??czny Maria V b Wyr?nienie w oglnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

A. Bielak


A. Boczkowski

?ojek Krystian VI c III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

J. Waszuk


J. Waszuk

Ma?ecka Zuzanna III a Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

I. ?arkowska

Ma?ek Szymon II b Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

J. T?uszcz

Margul Gabriela VI a Dyplom laureata w Oglnopolskim Konkursie z matematyki ALBUS 2017
Wyr?nienie w oglnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

B. Krzy?ak


A. Bielak


J. Waszuk

Mariasz Emilia VI c II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t J. Waszuk
Mich Martyna V b II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
A. Boczkowski
Natkaniec Aleksandra VI c Zakwalifikowa?a si? do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu Humanistycznego
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

A. Lepiarczyk


J. Waszuk


J. Waszuk

Nowaczek Ma?gorzata VI b Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie z j?zyka polskiego ALBUS 2017
II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

A. Lepiarczyk


J. Waszuk


J. Waszuk


J. Waszuk

Paluch Franciszek VI c Dyplom laureata w Oglnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego GALILEO
Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie z matematyki ALBUS 2017
Zakwalifikowa? si? do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu Humanistycznego

Zakwalifikowa? si? do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu z j?zyka angielskiego

M. Szczygie?


B. Krzy?ak

A. Lepiarczyk


M. Szczygie?

Pikiel Mi?osz VI a III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
J. Waszuk
Piwowarski Maciej IV b Wyr?nienie w w oglnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y" A. Bielak
P?aszewski Daniel VI a III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
J. Waszuk
Pokrzywi?ska Maja VI a Dyplom laureata w Oglnopolskim Konkursie z j?zyka polskiego ALBUS 2017
Zakwalifikowa?a si? do etapu rejonowego XXII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej
Wyr?nienie w wojewdzkim konkursie plastycznym "Sienkiewicz ba?niami malowany"
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

A. Wjcik


s. Jolanta


M. Szczepaniak


J. Waszuk

Przecherka Juliusz III a Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

I. ?arkowska

Siedlarz Aleksandra VI c II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

J. Waszuk


J. Waszuk

Sobczyk Nikola V b Dyplom wyr?nienia w Oglnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego GALILEO M. Szczygie?
Stanek Mateusz III a Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny I. ?arkowska
?wi?tek Emilia VI b II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki koszykowej Dziewcz?t
J. Waszuk
Tochowicz Karolina V a II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
A. Boczkowski
W?odarczyk Katarzyna II c Wyr?nienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny J. Piwowarczyk
W?odarz Jan VI b III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
J. Waszuk
Wyjad?owski Bartosz VI b III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
J. Waszuk
Zagrodzka Joanna VI c I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy E. Szwed
Zagrodzki Kacper V b III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opcw
II miejsce w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Koniusza - Proszowice

A. Boczkowski


A. Boczkowski

Z?bczy?ska Oliwia VI a II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dziewcz?t
II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi?ki Koszykowej Dziewcz?t

J. Waszuk


J. Waszuk