Poniżej znajdą Państwo regulamin rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach oraz formularz zgłoszeniowy do naszej szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły formularz należy wydrukować, wypełnić i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć do sekretariatu szkoły.


Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

STATUT SM Słomniki

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SM

Regulamin Szkolnego Magazynu Instrumentów Muzycznych i procedura wypożyczania