Lepiarczyk Anna dyrektor ZSO

Chećko-Bolon Joanna wicedyrektor Szkoły Muzycznej


Albiński Paweł – fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Bieroń Katarzyna flet poprzeczny 

Bolon Zuzanna skrzypce / kształcenie słuchu / audycje muzyczne / zespół instrumentalny

Chećko-Bolon Joanna fortepian główny / fortepian dodatkowy

Dubisz Kacper fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Gmyrek Tadeusz puzon / zespół dęty

Hady Mirosław - perkusja 

Hołubowski Jacek - akordeon

Kleśny Tadeusz fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Klimczak Dominik klarnet 

Klimczyk Krystian – sakshorn / zespół instrumentalny

Komenda Maria kształcenie słuchu / rytmika / zespół rytmiczny / zespół muzyki dawnej / improwizacja fortepianowa

Krząszcz Joanna fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Kuś Robert saksofon / klarnet

Łakomy Anna – fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Poradzisz Paweł gitara

Przybyła Marta chór / orkiestra / audycje muzyczne / czytanie nut głosem / zespół instrumentalny / improwizacja fortepianowa

Rzepka Tomasz - trąbka 

Skwara Piotr - gitara 

Sopel Małgorzata skrzypce / zespół instrumentalny

Zarzycka Eliza skrzypce

Zielińska Paulina wiolonczela / zespół instrumentalny