Dubiel Grażyna dyrektor ZSO

Klimczyk Krystian wicedyrektor Szkoły Muzycznej


Albiński Paweł – fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Bieroń Katarzyna flet poprzeczny 

Bogusz Małgorzata – gitara

Dubisz Kacper fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Gmyrek Tadeusz puzon / zespół dęty

Hady Mirosław - perkusja 

Hołubowski Jacek - akordeon

Kleśny Tadeusz fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Klimczak Dominik klarnet 

Klimczyk Krystian – sakshorn / zespół instrumentalny

Komenda Maria kształcenie słuchu / podstawy rytmiki / zespół rytmiczny / zespół muzyki dawnej / improwizacja fortepianowa

Krząszcz Joanna fortepian główny / fortepian dodatkowy / akompaniament

Kuś Robert saksofon / klarnet

Poradzisz Paweł gitara

Przybyła Marta chór / orkiestra / audycje muzyczne / wiedza o muzyce /czytanie nut głosem / zespół instrumentalny / improwizacja fortepianowa

Rzepka Tomasz - trąbka

Sopel Małgorzata skrzypce / zespół instrumentalny

Zarzycka Eliza skrzypce

Zielińska Paulina wiolonczela / zespół instrumentalny