Koncert śródroczny uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach