UWAGA!!!!!

13.10.2017r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

O GODZ. 17:00 ODBĘDZIE SIĘ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW

KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ.

UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄCY DO ŚLUBOWANIA

PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE

NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ O GODZ. 16:30 (STROJE GALOWE)

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W RAMACH TEJ UROCZYSTOŚCI

ODBĘDZIE SIĘ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ INSTRUMENT, MÓJ PRZYJACIEL”

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE