Uroczystość ślubowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się 13 października 2017 roku o godzinie 17:00.

Ślubowanie klas pierwszych 2017, plakat