W ZWIĄZKU Z WIECZORNICĄ PATRIOTYCZNĄ

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W DNIU 15.11.2018 ZOSTAJĄ ODWOŁANE

W GODZ. OD 16:00  –  DO  17:00

NAUCZYCIELE WRAZ Z UCZNIAMI UDAJĄ SIĘ DO SALI GIMNASTYCZNEJ

NA WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY