Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach jest publiczną i bezpłatną szkołą artystyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
Podstawowym zadaniem szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów i przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań artystycznych każdego ucznia. Nauka w szkole artystycznej stymuluje ogólny rozwój muzykalności, wrażliwości oraz koordynacji ruchowej dziecka.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Słomniki. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Nasza szkoła

 • wprowadza uczniów w świat muzyki
 • dba o wysoki poziom edukacji
 • rozwija twórcze myślenie
 • uczy systematyczności
 • daje możliwość samorealizacji
 • kształtuje osobowość dziecka
 • przygotowuje do następnego etapu edukacji muzycznej.

Szkoła zapewnia:

 • bezpłatną edukację
 • bezpieczeństwo
 • naukę na wybranym instrumencie (akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela)
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • możliwość wypożyczenia instrumentu
 • bogatą ofertę zajęć
 • świetlicę otwartą do godz. 17:00

Warunki rekrutacji

O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach może ubiegać się kandydat między 6 a 16 rokiem życia. Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły należy złożyć do 31.05.2021 r. w godzinach pracy sekretariatu, pocztą tradycyjną lub mailowo (wypełniony i podpisany skan wniosku). Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.