30 września 2015 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

W uroczystości uczestniczyli również Aleksander Palczewski– Małopolski Kurator Oświaty, Monika Frenkielz z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego, dr Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli 33 Certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie ZPB zdobyły największą ilość punktów.
Wśród wyróżnionych szkół znalazły się :

 • Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
 • Zespół Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie
 • Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach
 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
 • Zespół Szkół nr 1 w Choczni
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
 • Zespół Szkół, Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
 • Zespół Szkół nr 2 w Brodłach
 • Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
 • Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Krakowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie
 • Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
 • Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie
 • Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
 • Gimnazjum Gminne nr 1 im. Mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 • XXVIILiceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana w Krakowie
 • Gimnazjum w Sieprawiu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Krakowie

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. W tym roku uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach.

Oprawę muzyczną gali wręczenia Certyfikatów zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Baczków z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod kierownictwem Pana Rafała Węglarza.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.