?cie?ka powrotu

Strona g?ˇwna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dzi?? dla zdrowia 23 czerwca 2013 PDF Drukuj Email

Dzie? dla zdrowia

Ju? dziesi?ty raz w naszej szkole odby?a si? Otwarta Akcja Poboru Krwi po??czona z bezp?atnymi badaniami lekarskimi. Ka?dy kto odwiedzi? nas w niedziel?, 23.06.2013 mˇg? zmierzy? ci?nienie, zbada? poziom cukru i tkanki t?uszczowej a kobiety od 40 roku ?ycia mia?y mo?liwo?? skorzystania z bada? mammograficznych.

W czasie gdy w szkole odbywa?o si? krwiodawstwo, cz??? z naszych wolontariuszy ľ uczniˇw gimnazjum i liceum, prezentowa?a na placu targowym zasady udzielania pierwszej pomocy. Na wszystkich krwiodawcˇw, tych ktˇrzy skorzystali z bada? i wolontariuszy czeka? pyszny pocz?stunek przygotowany przez nieocenion? Ani? Chrzanowska dobrego ducha naszych dzia?a?. W trakcie akcji odwiedzi?a nas delegacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie - pani Barbara Pietruszka ľ z-ca dyrektora Wydzia?u Organizacji i Spraw Obywatelskich i pani Halina Gociewicz ľ dyrektor Wydzia?u Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania Kryzysowego oraz dyrekcja naszej szko?y ľ pani dyrektor Agata Skrzypczyk i pani wicedyrektor Anna Lepiarczyk.

á

Wynik akcji: 20 osˇb odda?o krew, 34 osoby zosta?y przebadane!

Wolontariusze zaanga?owani w organizacj? akcji: Magdalena Jag?a, Ania Pieni??ek, Karolina Kurek, Jakub Pluci?ski, Weronika Wlaz?o, Agnieszka Szlachta, Karolina G?sior, Monika Motyczy?ska, Kamil ?akomy, Marcin Pieni??ek, Adrian Sadowski, Aneta Cupia?, Kamila Piwowarczyk, Karolina Berner, Przemek Ciao?wicz oraz uczniowie klasy II c. Nad ca?o?ci? czuwa?y panie: Gabriela Blarowska, Natasza ??czny, Maria Szczepaniak i Barbara Waszuk.

Za pomoc i wsparcie DZI?KUJEMY:

p. Annie Chrzanowskiej ľ radna powiatowa

p. Magdalenie Sobesto-Wijak ľ przedstawiciel Ma?opolskiego Zarz?du PCK

p. Tomaszowi Cia?owiczowi ľ przewodnicz?cemu GKRPA w S?omnikach

p. Jˇzefowi Hlawaczowi ľ dyrektorowi ZOZ w S?omnikach

Dyrekcji ZSO w S?omnikach

 


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)