?cie?ka powrotu

Strona g?wna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publiczne Gimnazjum w Słomnikach
Wycieczka klas II listopad 2017 PDF Drukuj Email

Wycieczka edukacyjna klas IIRead more

Wycieczka klasowa

Dnia 7 listopada uczniowie klas II gimnazjum pod opiek? wychowawcw: p. M. Gas-Wlaz?o, p. M. Judy-Cerek i p. B. Waszuk udali si? na wycieczk? edukacyjn? do Krakowa.

Więcej…
 
?wi?to Niepodleg?o?ci 2017 PDF Drukuj Email

11 listopada Pami?ta? WypadaRead more

Samorz?d Uczniowski Klas Starszych

My, spo?eczno?? Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych pami?tamy o wa?nych wydarzeniach w dziejach naszego narodu i staramy si? propagowa? wychowanie w patriotyzmie najlepiej jak potrafimy.

Więcej…
 
SU i Szkolne ko?o Wolontariatu X 2017 PDF Drukuj Email

Czy to deszcz, czy ?zy?

Samorz?d Uczniowski / Szkolne ko?o WolontariatuRead more

W dniach 28 i 30 pa?dziernika wspominali?my w naszej szkole Wielkiego Polaka jakim by? dla nas ?wi?ty Jan Pawe? II. Spektakl autorstwa i w re?yserii pani Marii Szczepaniak zaprezentowali?my spo?eczno?ci lokalnej oraz uczniom klas starszych naszej szko?y. By?o wiele wzrusze?, wspomnie?, a na nie jednej twarzy pojawi?a si? zaduma z ?ezk? w oku. Wsparli?my swoim dzia?aniem akcj? Nowe ?ycie dla Patrycji.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Jesienne bukiety, stwory i potworyRead more

J?zyki Obce w Szkole Learning Languages is Fun

W ramach projektu: Nauka J?zykw obcych jest Zabaw? Learning Languages is Fun, zorganizowali?my wystaw? bukietw, stworw i potworw wykonanych z darw jesieni li?ci, ga??zek, owocw. Do ka?dej pracy do??czony by? opis w j?zyku angielskim lub niemieckim, a czasem w obu bo przecie? chodzi tu o nauk? j?zyka obcego.

Więcej…
 
Akcja Czytaj PL - biblioteka PDF Drukuj Email

Akcja Czytaj PL darmowe czytanie bestsellerw przez 30 dniRead more

1 listopada 2017 r. nasza szko?a do??czy?a do akcji Czytaj PL, w ramach ktrej organizowana jest pierwsza edycja projektu Upoluj swoj? ksi??k?. Honorowy patronat nad nim obj??o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do pilota?owej ods?ony akcji zaproszonych zosta?o 1000 licew oglnokszta?c?cych oraz gimnazjw, w ktrych powstaj? licea.

Więcej…
 
Ognisko-Szkolne Ko?o Turystyki PDF Drukuj Email

"Idzie jesie?, nie ma rady na to ..." Szkolne Kolo TurystykiRead more

Kilka kolorw jesieni, kilka z?apanych promieni s?o?ca, kilka chwil pe?nych zadumy i u?miechu.... W czwartkowe popo?udnie - 19.10.2017 roku, Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Turystyki wybrali si? na ognisko wsplnie z wolontariuszami ze Smrokowa.

Więcej…
 
Wybory SU 2017 PDF Drukuj Email

Wybory Zarz?du Samorz?du Uczniowskiego klas starszychRead more

Samorz?d Uczniowski

W dniach 12-16.10.2017 roku odby?a si? kampania wyborcza i wybory do Zarz?du Samorz?du Uczniowskiego klas starszych. O g?osy swoich kole?anek i kolegw kandydowali:

Więcej…
 
Dzie? Edukacji PDF Drukuj Email

Dzie? Edukacji NarodowejRead more

Samorz?d Uczniowski

"Z r?k do r?k podajemy skromnej m?dro?ci dar zwyczajny"

Z okazji Dnia Nauczyciela sk?adam serdeczne ?yczenia wielu sukcesw zawodowych, spe?nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud by? ?rd?em satysfakcji i spo?ecznego uznania.

Więcej…
 
Apel 18.IX PDF Drukuj Email

By? taki czas wspomnienie wrze?nia 1939 rokuRead more

(Samorz?d Uczniowski - Oblicza Ojczyzny)

18 wrze?nia w trakcie godzin wychowawczych odby? si? apel po?wi?cony pami?ci poleg?ych w czasie II Wojny ?wiatowej. W tym dniu obowi?zywa? strj galowy lub zgodny z mod? lat 30. Uczniowie gimnazjum i liceum pod opiek? p. Marii Szczepaniak oraz p. Barbary Waszuk przygotowali wzruszaj?c? inscenizacj? pt.: By? taki czas.

Więcej…
 
Krwiobieg 2017 PDF Drukuj Email

4 Krakowski KrwioBiegRead more

Wolontariat nie ko?czy si? wraz z uko?czeniem szko?y, czy projektu wolontariat jest w nas. Po raz czwarty ju? pracowali?my przy organizacji Krakowskiego KrwioBiegu.

Więcej…
 
Bieszczadzki rajd PDF Drukuj Email

Bieszczadzki RajdRead more

W Bieszczadach ?y?y kiedy? Biesy i Czady. By?o w nich troch? dobra i z?a. Postanowi?y opowiedzie? si? po jednej stronie dobra lub z?a. Biesy zatem wybra?y z?o a Czady dobro. I TAK POWSTA?Y BIESZCZADY?W?drowali?my szlakami Biesw i Czadw poznaj?c pi?kno, histori? i kultur? tego regionu. W Sanoku zwiedzili?my skansen poznaj?c wielokulturowo?? i wielowyznaniowo?? tego regionu. Potrafimy te? odr?ni? chat? kurn? od p?kurnej i wiemy jak wygl?da?a zabudowa wioski w okresie mi?dzywojennym.

Więcej…
 
Dzie? g?o?nego czytania Wesele PDF Drukuj Email

Wesele 1900 Dzie? G?o?nego Czytania (Oblicza Ojczyzny Samorz?d Uczniowski)Read more

Witomy Wos Kochani, po nasemu, po staropolsku chlebem i sol?. Azeby nikomu w cha?upie nie zbrak?o tego cennego daru. Wnijd?cie w nase skromne progi, z ca?? scero?ci? prosim na weselisko. - tak powita?a wszystkich przyby?ych Natalia Przecherska.

29 wrze?nia 2017 r. w godzinach popo?udniowych w ramach Narodowego Czytania oraz Dnia G?o?nego Czytania wsplnie z zaproszonymi go??mi czytali?my Wesele Stanis?awa Wyspia?skiego.

Więcej…
 
Rajd ?wi?tokrzyski PDF Drukuj Email

XVIII Pielgrzymkowy Rajd ?wi?tokrzyskiRead more

23.09.2017 roku ruszyli?my ju? po raz trzeci na tras? ?wi?tokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego. W tym roku wybrali?my tras? Tatarsk? i mieli?my do przej?cia 12 kilometrw. Niestety pogoda nam nie sprzyja?a, od rana w S?omnikach pada? deszcz, ktry przestraszy? cz??? rajdowcw.

Więcej…
 
Dzie? Ch?opca SU PDF Drukuj Email

Dzie? Ch?opca (Samorz?d Uczniowski)Read more

Dzie? Ch?opaka dzi? si? ?wi?ci, Wi?c ?ycz? Ci tego, co Ci? kr?ci:

Full zabawy, dobrych ch?ci, Niech Ci? licho z?e nie n?ci,

"Z?e" przygody niech Ci? min?, Oraz troski w dal odp?yn?.

29 wrze?nia ?wi?towali?my Dzie? Ch?opca.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Wybory opiekunw SU klas starszych

11 wrze?nia 2017 roku zosta?y przeprowadzone wybory na opiekunw Samorz?du Uczniowskiego klas starszych. Decyzj? uczniw opiekunami SU zostali: p. Barbara Waszuk, p. Natasza ??czny, p. Maria Szczepaniak. Prac? Samorz?du b?d? wspierali: p. Maria Jakubek, p. Micha? Miszczyk i p. Jerzy Waszuk.

Wszystkim uczniom przypominamy kilka najwa?niejszych zapisw z Regulaminu Samorz?du Uczniowskiego:

Więcej…
 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj Email

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnegoRead more

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego odby?o si? w hali sportowej. Mimo, ?e wakacje w tym roku by?y nieco d?u?sze ni? zwykle, czas wytchnienia min?? nieub?aganie szybko. Niektrzy z nas zdobyli nowe szczyty, inni nowe umiej?tno?ci. Wrcili?my tu po dwumiesi?cznej przerwie, opaleni, z u?miechami na twarzach, ale przede wszystkim wypocz?ci i gotowi do dalszej pracy. Wrcili?my bogatsi o nowe do?wiadczenia, przyja?nie i wiedz?. Nie tylko jeste?my starsi, m?drzejsi, ale tak?e mamy nowe postanowienia. Nowy rok szkolny dla najstarszych rocznikw, to przygotowanie do egzaminw, dla m?odszych nowe dzia?ania i wyzwania

Więcej…
 
Matematyka konkursy PDF Drukuj Email

Rozwijanie zainteresowa? i zdolno?ci matematycznych
uczniw klas IIII GIMNAZJUM

Matematyka to krlowa nauk i w my?l s?w Arystotelesa jest miar? wszystkiego. Ukszta?towa?a ?wiat, w ktrym ?yjemy, w wi?kszym stopniu ni? jakakolwiek inna dziedzina wiedzy, dlatego warto zadba? o to, aby dzieci polubi?y j? i po wielu latach nauki szkolnej wi?za?y z ni? dobre do?wiadczenia i mi?e wspomnienia. Nasi uczniowie odnosz? sukcesy w zakresie edukacji matematycznej.

Więcej…
 
Zawody strzeleckie 2017 PDF Drukuj Email

Dru?yna Gimnazjum w S?omnikach MistrzemRead more

w Mi?dzypowiatowej Dru?ynowej Lidze Strzeleckiej

Dru?yna Gimnazjum w S?omnikach Mistrzem w Mi?dzypowiatowej Dru?ynowej Lidze Strzeleckiej organizowanej przez Lig? Obrony Kraju. Zawody odbywa?y si? przez ca?y rok szkolny 2016/2017. Startowa?y w niej 23 dru?yny z powiatw boche?skiego, wielickiego, proszowickiego, krakowskiego i krakowskiego ziemskiego.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Uczniowie naszego Gimnazjum najlepsi w siatkwce!Read more

Reprezentacja ch?opcw z naszej szko?y zdoby?a tytu? Mistrza Gminy w Pi?ce Siatkowej. Turniej, do ktrego zg?osi?y si? 4 dru?yny z naszej gminy ( Waganowice, Prandocin, Nied?wied? i S?omniki) rozegrano na hali sportowej w S?omnikach systemem "ka?dy z ka?dym". Nasi ch?opcy wygrali wszystkie mecze, za co im serdecznie gratulujemy.

Więcej…
 
Wycieczka do Grecji PDF Drukuj Email

Nasza Wielka Grecka PrzygodaRead more

W dniach 26.05 04.06 odby?a si? wycieczka SZLAKIEM KULTURY ANTYCZNEJ. Poznali?my najpi?kniejsze miejsca Antycznej Grecji oraz wspania?? neoklasycystyczn? zabudow? Budapesztu.

Więcej…
 
Piknik rodzinny 2017 harmonogram PDF Drukuj Email

Rodzinny Piknik Ekologiczny Ekologia jest trendy

10 czerwca 2017 roku

Rozpocz?cie: godz. 1600

Harmonogram uroczysto?ci

ZAPRASZAMY!

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)